Φίλη και φίλε, καλώς ήρθες στο pianistas.gr
Εδώ θα ενημερωθείς για τα μαθήματα πιάνου που παραδίδω. Επιπλέον θα βρεις βίντεο και παρτιτούρες πιάνου.

Παίζει πιάνο "ανάποδα". Σύνδρομο Ehlers-Danlos.


Παίζει πιάνο "ανάποδα".

Ehlers–Danlos syndrome (EDS) (also known as "Cutis hyperelastica") is a group of inherited connective tissue disorders, caused by a defect in the synthesis of collagen (Type I or III). The collagen in connective tissue helps tissues to resist deformation. In the skin, muscles, ligaments, blood vessels and visceral organs, collagen plays a very significant role and with increased elasticity, secondary to abnormal collagen, pathology results. Depending on the individual mutation, the severity of the syndrome can vary from mild to life-threatening. There is no cure, and treatment is supportive, including close monitoring of the digestive, excretory and particularly the cardiovascular systems. Corrective surgery may help with the frequent injuries that may develop in certain types of EDS, although the condition means that extra caution is advised and special practices observed.


Διαβάστε περισσότερα για το σύνδρομο Ehlers-Danlos στην widipedia

Πρόσφατα

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...