Φίλη και φίλε, καλώς ήρθες στο pianistas.gr
Εδώ θα ενημερωθείς για τα μαθήματα πιάνου που παραδίδω. Επιπλέον θα βρεις βίντεο και παρτιτούρες πιάνου.

"Caravan" by Matryomin ensemble Mable

Matryomin is the unique, original erectronic musical instrument invented by Masami Takeuchi in 1999. It is a type of theremin - oldest electro-musical instrument invented in Russia - shaped Russian traditional wooden doll, Matrioshka.
It hold form of Matrioshka perfectly, moreover, performing five octaves range. The distance of 1 octave at Low-Middle range is equal to Etherwavetheremin of Moog Music Inc. If you have acquired the basic technique to play theremin by Etherwavetheremin, you can enjoy playing Matryomin by same way. Matryomin is only pitch controlled theremin. Mandarin Electron, a company directed by Masami Takeuchi, started manufacturing Matryomin on a commercial basis in 2003. Now, Matryomin is going on 2nd generation model. Selled 3,000 pieces till now in Japan

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιό σας.