Φίλη και φίλε, καλώς ήρθες στο pianistas.gr
Εδώ θα ενημερωθείς για τα μαθήματα πιάνου που παραδίδω. Επιπλέον θα βρεις βίντεο και παρτιτούρες πιάνου.

FORTEPIANO history


View Fortepiano  Qwiki.
Fortepiano designates the early version of the piano, from its invention by the Italian instrument maker Bartolomeo Cristofori around 1700 up to the early 19th century. It was the instrument for which Haydn,Mozart, and the early Beethoven wrote their piano music. Starting in Beethoven's time, the fortepiano began a period of steady evolution, culminating in the late 19th century with the modern grand. The earlier fortepiano became obsolete and was absent from the musical scene for many decades. In the 20th century the fortepiano was revived, following the rise of interest in historically informed performance. Fortepianos are built for this purpose today in specialist workshops.
 See more (wikipedia)  en.wikipedia.org/wiki/Fortepiano