Φίλη και φίλε, καλώς ήρθες στο pianistas.gr
Εδώ θα ενημερωθείς για τα μαθήματα πιάνου που παραδίδω. Επιπλέον θα βρεις βίντεο και παρτιτούρες πιάνου.

tablature


View Tablature  on Qwiki.

Tablature (or tabulature, or tab for short) is a form of musical notation indicating instrument fingering rather than musical pitches.
Tablature is common for fretted stringed instruments such as the lute, vihuela, or guitar, as well as many free reed aerophones such as the harmonica. Tablature was common during the Renaissance and Baroque eras, and is commonly used in notating rock, pop, folk, ragtime, bluegrass, and blues music.
http://en.wikipedia.org/wiki/Tablature