Φίλη και φίλε, καλώς ήρθες στο pianistas.gr
Εδώ θα ενημερωθείς για τα μαθήματα πιάνου που παραδίδω. Επιπλέον θα βρεις βίντεο και παρτιτούρες πιάνου.

real booksView Real Book  on Qwiki.
The Real Book can refer to any of a number of popular compilations of lead sheets for jazz tunes, but is generally used to refer to Volume 1 of an underground series of books transcribed and collated by students at Berklee College of Music during the 1970s

Whether the book used is the older "illegal" edition or the newer, Hal Leonard "legal" edition, at least one edition of The Real Book has become an indispensable resource for all aspiring and current jazz musicians. Musicians find it convenient to work from "the book", because it is available in different editions to suit B, E, and C (concert-pitch) instruments, as well as a bass clef edition. A band leader can conveniently call out page numbers, since each edition is also paginated identically.