Φίλη και φίλε, καλώς ήρθες στο pianistas.gr
Εδώ θα ενημερωθείς για τα μαθήματα πιάνου που παραδίδω. Επιπλέον θα βρεις βίντεο και παρτιτούρες πιάνου.

waterphone instrument - νερόφωνο
Invented and developed by Richard Waters, a waterphone is a type of atonal acoustic musical instrument consisting of a stainless steel resonator bowl or pan with a cylindrical neck and bronze rods of different lengths and diameters around the rim of the bowl. The resonator may contain a small amount of water giving the waterphone a vibrant ethereal sound that has appeared in movie soundtracks, record albums, and live performances.
Several sizes and design variants of the instrument exist. It is generally played in a seated position by a soloist and either bowed or drummed with movements to affect the water inside. This creates the resonant characteristics of the bowl and rods in combination with the movement of the water. The sound of the waterphone is often used to evoke mystery and suspense. A superball mallet has become the prime way of playing the waterphone in a friction mode.
 See more (wikipedia)